Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ. Νέα ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων. Έναρξη μαθημάτων 20 Ιανουαρίου. Νέα τμήματα πληροφορικής για εξετάσεις ΑΣΕΠ. Ενημερωθείτε καθημερινά από τις 11:00-13:00 & 17:30-21:00

//Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ. Νέα ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων. Έναρξη μαθημάτων 20 Ιανουαρίου. Νέα τμήματα πληροφορικής για εξετάσεις ΑΣΕΠ. Ενημερωθείτε καθημερινά από τις 11:00-13:00 & 17:30-21:00