Πληροφορική

//Πληροφορική
Πληροφορική 2018-11-20T11:53:34+00:00

Το Ulearn είναι πλέον  Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της Global Cert στην Χαλκίδα. 

Σε εμάς αποκτάτε γνώσεις και πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσώπων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πλήρως αποδεκτή από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο δημόσιο.

Το επίπεδο αντικατοπτρίζει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ικανοποιητικού χειρισμού των εφαρμογών γραφείου, ώστε να είναι παραγωγικός στο σύγχρονο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Αποκτήστε τώρα πιστοποιητικό βασικών γνώσεων πληροφορικής για χρήση Η/Υ σε μόλις  1 ώρα εξέτασης!!!

 

Global Intemediate Express


ΕΟΠΠΕΠ Αναγνωρισμένο από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 
ΑΣΕΠ Αποδεκτό από ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο
  • Ταχύτητα
  • Οικονομία χρόνου και χρημάτων
  • Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
  • Ταχύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών σας
  • Εξεταστικό σύστημα ευέλικτο, αξιόπιστο και κυρίως φιλικό προς τον χρήστη
 
 
 
 
 

Express A


Express Β


Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Παρουσιάσεις
Βάσεις Δεδομένων
Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης ο υποψήφιος αποκτά το αντίστοιχο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.
 
  • Το ulearn είναι η 1η επιλογή και στην πληροφορική στην πόλη της Χαλκίδας!

Μάθε Περισσότερα