Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία

//Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία
Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία 2021-09-26T22:17:18+03:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ( 420 Ωρών)

Εγγραφές έως: 16 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη: 20 Σεπτεμβρίου 2021

Διάρκεια: 420 ώρες / 8 Μήνες

Τιμή: 295.00

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).

Τα προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/06.09.2016), με την υπουργική απόφαση 61048/Ε2/2017 (ΦΕΚ 1239 Β/10.04.2017), με τον Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α/ 30.5.2017), με την υπουργική απόφαση 48190/Ε1/2019 (ΦΕΚ 1088 Β/02.04.2019) και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αρίθμ. 3ΕΑ/2019.

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ)

– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, άρθρο 58)

Θεματικές Ενότητες

1. Αποτελεσματική διδασκαλία μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Θεωρίες, προγράμματα, μέθοδοι, τεχνικές

2. Διδασκαλία μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση και στη Γραφή

3. Διδασκαλία μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και μαθητών με Μη-λεκτικές Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

4. Αποτελεσματική διδασκαλία χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών

5. Οπτική Αναπηρία: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά

6. Γραφή και ανάγνωση της Braille

7. Κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με πρόβλημα όρασης

8. Παροχή κοινωνικής στήριξης στα άτομα με αναπηρία

9. Νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά

10. Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες

11. Βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά

12. Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες

13. Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας

14. Υποστηρικτική τεχνολογία για άτομα με πρόβλημα όρασης, προβλήματα ακοής, κινητική αναπηρία, νοητική καθυστέρηση και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η αποδεδειγμένη και αναγνωρίσιμη διεθνώς ποιότητα του διδακτικού προσωπικού του. Το διδακτικό προσωπικό διαθέτει:

1. ΦΕΚ διορισμού στο πανεπιστήμιο, απόλυτα συναφές με την Ειδική Αγωγή

2. Υψηλή εξειδίκευση στα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης

3. Πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό έργο, απόλυτα συναφές με την Ειδική Αγωγή

4. Πλούσια διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού των ενοτήτων) είναι καθηγητές Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα διδάσκουν ως μόνιμο προσωπικό στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην κατεύθυνσή της Ειδικής Αγωγής.  Το συγκεκριμένο τμήμα είναι το ένα από τα δύο τμήματα στην Ελλάδα που οι απόφοιτοί του εργάζονται στην Ειδική Αγωγή.

Επιπλέον, όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, διδάσκουν στα υψηλού κύρους μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.