Έμφυλες σχέσεις εξουσία και σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση

//Έμφυλες σχέσεις εξουσία και σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση
Έμφυλες σχέσεις εξουσία και σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση 2021-10-03T09:40:02+03:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Έμφυλες σχέσεις εξουσία και σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση» (508 ώρες)

Εγγραφές έως: 1 Οκτ.  Παράταση έως 18 Οκτ. 2021

Έναρξη: 18 Οκτωβρίου 2021

Διάρκεια: 504 Ώρες / 9 Μήνες

Τιμή: 200.00€ (εφάπαξ πληρωμή)

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
1.Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
2.Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3.Πτυχιούχους Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
4.Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5.Όσους/ες εργάζονται, ή αναζητούν εργασία, σε:
Ι) Εκπαιδευτικούς φορείς,
ΙΙ )Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία,
ΙΙΙ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης,
ΙV) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
V) Πολιτιστικούς φορείς και Ιδρύματα,
VI) Πολιτιστικά σωματεία,
VII) Προγράμματα επιμόρφωσης,
VIII) Μουσεία,
VIIII) Βιβλιοθήκες

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση των συμμετεχόντων/ουσών σε ζητήματα σχετικά με το κοινωνικό φύλο, το σώμα και τη σεξουαλικότητα, τα στερεότυπα, την έμφυλη βία και το σχολικό εκφοβισμό στο χώρο της εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους ανάλογους φορείς.