Προφορικός λόγος, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση

//Προφορικός λόγος, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
Προφορικός λόγος, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση 2021-10-03T09:41:17+03:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Προφορικός λόγος, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: Δημιουργικές μορφές έκφρασης της προφορικότητας στην εκπαιδευτική πράξη» (448 ώρες)

Εγγραφές έως: 1 Οκτ  Παράταση έως 18 Οκτ. 2021

Έναρξη: 18 Οκτωβρίου 2021

Διάρκεια: 448 Ώρες / 9 Μήνες

Τιμή: 200.00€ (εφάπαξ πληρωμή)

 

 

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
1. Κάθε ενδιαφερόμενο/η που επιθυμεί να αποκτήσει νέες και να βελτιώσει υπάρχουσες δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας
2. Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
3. Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Πτυχιούχους Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
5. Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
6. Όσους/ες εργάζονται, ή αναζητούν εργασία, σε:
Ι) Εκπαιδευτικούς φορείς,
ΙΙ )Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία,
ΙΙΙ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης,
ΙV) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
V) Πολιτιστικούς φορείς και Ιδρύματα,
VI) Πολιτιστικά σωματεία,
VII) Προγράμματα επιμόρφωσης,
VIII) Μουσεία,
VIIII) Βιβλιοθήκες

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση στη χρήση και αξιοποίηση του προφορικού λόγου και των νέων τεχνολογιών για την επιτυχή διεκπεραίωση των διδακτικών, διοικητικών, επικοινωνιακών και άλλων καθηκόντων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Μοριοδότηση
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους ανάλογους φορείς.
Μέθοδος υλοποίησης

Ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος γίνεται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συγκεκριμένα, με την μεικτή χρήση της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα είναι εντατικής μορφής και συγκεκριμένα οι ώρες διδασκαλίας κατανέμονται ως εξής:

– 22 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την διεξαγωγή βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών και παραδειγμάτων.

– 430 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει εκπόνηση εργασιών σε ευρύτερα θέματα (μελέτες περιπτώσεων), ηλεκτρονικά τεστ ανά ενότητα και παρουσίαση τελικής εργασίας με το πέρας του προγράμματος σε μορφή project.

Με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα μελέτης στον εκπαιδευόμενο ανεξαρτήτως χρονικών και χωρικών περιορισμών, με την σταδιακή παροχή του εκπαιδευτικού υλικού, με χρονοδιάγραμμα εργασιών και με προθεσμίες υποβολής τεστ. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων το οποίο διαθέτει ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται με την μορφή κειμένων, παρουσιάσεων, οπτικοακουστικών μέσων, κλπ., ενώ διασφαλίζεται η απευθείας επικοινωνία με τους διδάσκοντες και η τεχνική υποστήριξη μέσω κατάλληλων εργαλείων (φόρουμ διαλόγου και ανταλλαγής μηνυμάτων, helpdesk, κ.α.)