Φιλοσοφία μας

//Φιλοσοφία μας
Φιλοσοφία μας 2018-09-14T22:13:57+03:00

Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η ταχύτατη ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας,  η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο εκπαίδευσης και προσόντων  καθιστούν αναγκαία την δια βίου μάθηση.

Το ulearn

είναι το πλέον σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο ενηλίκων και όχι μόνο. Ένας σύγχρονος και ζεστός χώρος με προηγμένα μέσα εκπαίδευσης και καθοδήγησης.

Φιλοσοφία μας είναι  αντιμετωπίζουμε τον κάθε σπουδαστή με βάση την  μοναδικότητα και τις φιλοδοξίες του. Στόχος μας είναι να  του παρέχουμε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες,  για να σταθεί επάξια στις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.  Τα ταχύρυθμα τμήματα ξένων γλωσσών ενηλίκων, η γνώση της πληροφορικής, και τα επαγγελματικά σεμινάρια, βοηθούν τους σπουδαστές μας να ξεφύγουν από τους λαβύρινθους της σύγχρονης κοινωνίας, όπως η ανεργία και  η έλλειψη προσόντων.

Οι πρωτοποριακές μας μέθοδοι  εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι καθηγητές  με την πολυετή τους εμπειρία , τα ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα  είναι η κύρια  συνταγή της επιτυχίας μας. Δεν είμαστε ένα απλό φροντιστήριο ξένων γλωσσών στην Χαλκίδα, αλλά ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο ενηλίκων.

Για αυτό είμαστε  η 1η επιλογή για εκπαίδευση ενηλίκων στην Χαλκίδα.

Γνωρίζοντας  τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας , τα εφόδια και τα προσόντα που χρειάζονται  οι υποψήφιοι εργαζόμενοι, σίγουρα  μπορούμε να κατευθύνουμε σωστά, γρήγορα και στοχευμένα  τους σημερινούς σπουδαστές μας.  Μέσα από έναν κόσμο βιωματικής εκπαίδευσης, με δραστηριότητες, παιχνίδι, τεχνολογία και  ομαδική συνεργασία, έχουμε τεράστια επιτυχία στα διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία και πιστοποιήσεις των ξένων γλωσσών και της πληροφορικής. Τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθούν τους  σπουδαστές μας να πάρουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις  και να προοδεύσουν επαγγελματικά αργότερα.

Θα χαρούμε πολύ να σας ενημερώσουμε από κοντά για τα όλα τα  προγράμματά μας.