Αγγλικά για ενήλικες

//Αγγλικά για ενήλικες
Αγγλικά για ενήλικες 2021-09-12T15:09:31+03:00

Η αγγλική γλώσσα κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων,  της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου . Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών. Η γνώση της θεωρείται σπουδαίο και απαραίτητο προσόν καθώς και αναπόσπαστο κομμάτι της  ζωής μας στην σύγχρονη κοινωνία που ζούμε.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ορίζει 6 επίπεδα γλωσσομάθειας.

Η εκμάθηση Αγγλικών προσφέρεται για Επαγγελματίες και Προσωπικό Επιχειρήσεων και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 024 με επιδότηση έως και 100% του κόστους των διδάκτρων!

Το κέντρο μας είναι εξειδικευμένο στα ταχύρρυθμα τμήματα Αγγλικών για ενήλικες στην Χαλκίδα.

Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλικής Γλώσσας

Loading...

Κωδικός

Επίπεδο Γλωσσομάθειας

Διάρκεια

A1

Στοιχειώδης Γνώση

4 μήνες

A2

Βασική Γνώση

4 μήνες

B1

Μέτρια Γνώση

4 μήνες

B2

Καλή Γνώση

8-10 μήνες

C1

Πολύ Καλή Γνώση

8 μήνες

C2

Άριστη Γνώση

8 μήνες

Επίπεδο Γλωσσομάθειας Ταχύρυθμα Τμήματα

Διάρκεια

A1 + B1 + B2

9-10 μήνες

C1 - C2

9-10 μήνες

Το Cambridge ESOL προσφέρει μια σειρά εξετάσεων που καλύπτει όλα τα επίπεδα υποψηφίων αρχίζοντας από παιδιά μικρής ηλικίας και φτάνοντας έως το πολύ προχωρημένο επίπεδο CPE. Αναγνωρίζονται από σχολεία, πανεπιστήμια αλλά και από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε όλο τον αγγλόφωνο κόσμο.

YLE (Young learners English Test)

KET (Key English Test)

PET (Preliminary English Test)

FCE (Lower Cambridge)

Η εξέταση First Certificate in English (FCE) είναι μια εξέταση ανώτερου μέσου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Το FCE περιλαμβάνει 4 papers:

1. Reading and Use of English): 75 λεπτά 2. Writing: 2 θέματα. Αποτελείται από 2 μέρη. To 1o (essay 140-190 λέξεις) και στο 2ο υπάρχει μία επιλογή από τρία θέματα (letter/email, report, review ή essay 140-190 λέξεις). Διάρκεια: 80 λεπτά) 3. Listening: το 3ο paper διαρκεί 40 λεπτά 4. Speaking: 16 λεπτά (2 άτομα)

Η εξέταση FCE μπορεί να δοθεί τους μήνες Μάιο και Δεκέμβριο. CAE (Certificate in Advanced English) CPE (Proficiency Cambridge)

Το CPE περιλαμβάνει 4 papers 1. Reading and Use of English):1 ώρα και 30 λεπτά 2. Writing: (2 θέματα) 2 ώρες 3. Listening: Διαρκεί 40 λεπτά 4. Speaking: 16 λεπτά (2 άτομα)

Η εξέταση CPE μπορεί να δοθεί τους μήνες Μάιο και Δεκέμβριο.

Απονέμονται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α., ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας.

BCCE (Basic Communication Certificate in English) ECCE (Lower Michigan)

Το ECCE του Michigan αποτελείται 4 papers •Listening: Bασίζεται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.Διάρκεια: 30′ •GVR (Grammar, Vocabulary, Reading): 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εξετάζουν γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένου. Διάρκεια: 90′ •Writing: ‘Εκθεση, περίπου 180 – 200 λέξεων. Ο υποψήφιος επιλέγει ένα από τα δύο θέματα (letter ή report).Διάρκεια: 30′ •Speaking: Διάρκεια: 10′

ALCE (Advanced Level Certificate in English) ECPE (Proficiency Michigan)

Το ECPE αποτελείται από 4 papers.

Writing: 2 θέματα εκθέσεων να επιλέξει ο εξεταζόμενος περίπου 300 λέξεων. Διάρκεια: 30 λεπτά

Listening: Διάρκεια: 35 – 40 λεπτά

ECPE GCVR (Grammar, Cloze, Vocabulary, Reading): 120 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εξετάζουν γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένου. Διάρκεια: 75 λεπτά

ECPE Speaking: 2 υποψήφιοι και 2 εξεταστές. Διάρκεια: 25- 30 λεπτά Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις του ECPE και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

TOEIC®.

Το TOEIC® είναι πτυχίο Αγγλικών που αρχικά σχεδιάστηκε το 1979 από το ETS για να αξιολογήσει την ικανότητα επικοινωνίας στα Αγγλικά. Οι εξετάσεις TOEIC® είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 2,5 ώρες και κάθε τμήμα έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος εξετάζεται σε Listening & Reading (μόνο γραπτή εξέταση). Δεν υπάρχει μια βάση την οποία ο υποψήφιος πρέπει να περάσει. Η επιτυχία του κάθε υποψηφίου εξαρτάται από τη βαθμολογία που θα πάρει και η οποία κυμαίνεται από 10 έως 990.

Mέτρια γνώση Β1 – σκορ (405-500) Καλή γνώση Β2 – επίπεδο Lower (505-780) Πολύ καλή γνώση C1 – επίπεδο Advanced (785-900) Άριστη γνώση C2 – επίπεδο Proficiency (905-990) Το επίπεδο C2 δεν ισχύει στην Ελλάδα.

Το σκορ στο TOEIC έχει απεριόριστη ισχύ. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας, μετά από 1 μήνα. Επίσης μπορεί να επαναλάβει την εξέταση εφόσον το επίπεδο του στα Αγγλικά έχει βελτιωθεί και επιθυμεί να λάβει πιστοποίηση υψηλότερου επιπέδου. Τα αποτελέσματα θα σας γνωστοποιηθούν σε διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Το TOEFL είναι τεστ που εξετάζει το επίπεδο Αγγλικών του υποψηφίου και ζητείται από Αγγλόφωνα πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές.

IELTS – International English Language Testing System – Academic ή το General Training.

Το IELTS ανοίγει την πόρτα για εκπαίδευση και εργασία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και για μετανάστευση. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) παρέχει τη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων γλώσσας, διευκολύνοντας έτσι την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα.

Συνήθως η διάρκεια του περιορίζεται στα 2 χρόνια και ενδείκνυται για υποψηφίους άνω των 16 ετών.

Βαθμολογία IELTS Επίπεδο ΚΕΠΑ < 4.0 Κάτω από Β1 4.0–5.0 B1 5.5–6.5 B2 7.0–8.0 C1 8.5–9.0 C2

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL προσφέρονται σε έξι επίπεδα (A1, A2, B1, B2, C1, C2) και είναι πλήρως εναρμονισμένες με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Common European Framework of Reference – CEFR), συμπεριλαμβάνοντας όλες τις γλωσσικές δεξιότητες: Listening, Reading, Writing (Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου και Παραγωγή γραπτού λόγου) μέσω της γραπτής εξέτασης, και Speaking (Παραγωγή προφορικού λόγου) μέσω της προφορικής εξέτασης.

Οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε μήνα στην Αθήνα και 4 φορές τον χρόνο στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Επίπεδο Α1 LanguageCert A1 Preliminary Επίπεδο Α2 LanguageCert A2 Access Επίπεδο Β1 LanguageCert B1 Achiever Επίπεδο Β2 LanguageCert B2 Communicator Επίπεδο Γ1 LanguageCert C1 Expert Επίπεδο Γ2 LanguageCert C2 Mastery

Η ESOLNET HELLAS διενεργεί τις Εξετάσεις του LRN (Learning Resource Network) τις οποίες και εκπροσωπεί. Το LRN είναι ένας Οργανισμός Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας και Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Αναγνωρίζεται από το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης) και το ΑΣΕΠ. Οι εξετάσεις LRN αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου στην Παραγωγή Γραπτού λόγου (Writing), Κατανόηση Προφορικού λόγου (Listening), Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading), Παραγωγή Προφορικού λόγου ( Speaking) και πραγματοποιούνται 2 φορές το χρόνο, Ιανουάριο και Ιούνιο. MSU CELP και MSU CELC του Michigan State University (MSU).

Οι εξετάσεις του MSU προσφέρει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια έγκυρη πιστοποίηση των γνώσεών τους στην Αγγλική Γλώσσα. Διεξάγονται από το DEREE – The American College of Greece και από το Αnatolia College. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην Παραγωγή Γραπτού λόγου (Writing), Κατανόηση Προφορικού λόγου (Listening), Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading), Παραγωγή Προφορικού λόγου (Speaking) και εξετάζονται δύο φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και Μάιο. Αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π.

To ESB είναι ένας πιστοποιημένος εξεταστικός φορέας της Μεγάλης Βρετανίας, διαπιστευμένος από την αρμόδια αρχή της Αγγλίας (Ofqual). Αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. & προτεινόμενο από UCAS. Η εξέταση γίνεται και στις τέσσερις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (Reading, Writing, Listening, Speaking)

Το ΤΙΕ προσφέρει διαβαθμισμένες εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας στα επίπεδα Α1-Β1 και Β2-C2.

Στην εξέταση Α1-Β1 πιστοποιούνται τα επίπεδα Α1, Α2, Β1 και στην εξέταση Β2-C2 τα επίπεδα Β2, C1, C2. Συνολική διάρκεια 105 λεπτά και ο εξεταζόμενος επιλέγει μέρος των θεματικών αντικειμένων που θα εξεταστεί.

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Μάιο και Νοέμβριο).

Διαβαθμισμένα:

Επίπεδο Α (Α1-Α2) Επίπεδο Β (Β1-Β2) Επίπεδο Γ (C1-C2)

Μάθε Περισσότερα