Ιταλικά για ενήλικες στην Χαλκίδα

//Ιταλικά για ενήλικες στην Χαλκίδα
Ιταλικά για ενήλικες στην Χαλκίδα 2019-09-08T21:02:31+03:00

Τα Ιταλικά είναι λατινογενής γλώσσα και ομιλείται από περίπου 60 εκατ ανθρώπους. Με την Ιταλία μας συνδέουν αρκετά , όχι μόνο λόγω γεωγραφικής γειτνίασης αλλά και λόγω ιστορικών συγκυριών. Είναι λοιπόν μια σημαντική γλώσσα και καταλαμβάνει μεγάλο μέρος στον χώρο του τουρισμού, της βιομηχανίας, του εμπορίου και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σημαντικό εφόδιο σε ένα βιογραφικό και απαραίτητο εάν θέλετε να σπουδάσετε στη χώρα της τέχνης και της αναγέννησης.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ορίζει 6 επίπεδα γλωσσομάθειας.

Η εκμάθηση Ιταλικών προσφέρεται για Επαγγελματίες και Προσωπικό Επιχειρήσεων και μέσω ΛΑΕΚ με επιδότηση έως και 100%

Το κέντρο μας είναι εξειδικευμένο στα ταχύρρυθμα τμήματα Ιταλικών για ενήλικες στην Χαλκίδα.

Το ulearn είναι η 1η επιλογή για Ιταλικά στην Χαλκίδα!

Πρόγραμμα Σπουδών της Ιταλικής Γλώσσας

Κωδικός Επίπεδο Γλωσσομάθειας Διάρκεια
A1 Στοιχειώδης Γνώση 4 μήνες
A2 Βασική Γνώση 4 μήνες
B1 Μέτρια Γνώση 4 μήνες
B2 Καλή Γνώση 8-10 μήνες
C1 Πολύ Καλή Γνώση 8 μήνες
C2 Άριστη Γνώση 8 μήνες
Επίπεδο Γλωσσομάθειας Ταχύρυθμα Τμήματα Διάρκεια
A1 + Α2 + B1 8-10 μήνες
C1 – C2 10-12 μήνες

ΦΟΡΕΙΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ

CELI. Το CELI (CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA) είναι πτυχίο που αποτελείται από 5 ΕΠΙΠΕΔΑ: CELI 1, 2, 3 ,4, 5.

Κάθε επίπεδο αποτελεί μία διαφορετική εξέταση η οποία μπορεί να δοθεί ανεξάρτητα.Οι εξετάσεις του CELI οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο της Perugia.Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και γίνονται 2 φορές τον χρόνο, Ιούνιο και Νοέμβριο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την συνεργασία του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου.

PLIDA (PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI) .Το PLIDA είναι πτυχίο που αποτελείται από 4 ΕΠΙΠΕΔΑ: LIVELLO A, B, C, D.

Οι εξετάσεις του PLIDA οργανώνονται από την Società Dante Alighieri.Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων είναι διεθνώς αναγνωρισμένες από το Ιταλικό υπουργείο εξωτερικών, γίνονται 2 φορές τον χρόνο: Μάιο και Νοέμβριο.

Το CILS (CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA) είναι πτυχίο που αποτελείται από 4 ΕΠΙΠΕΔΑ CILS 1, 2, 3, 4.

Οι εξετάσεις του CILS οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο της SIENA.Οι εξετάσεις των πτυχίων είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και γίνονται 2 φορές τον χρόνο , Ιούνιο και Δεκέμβριο.

Τo DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA
Είναι πτυχίο που αποτελείται από 5 ΕΠΙΠΕΔΑ.

Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων είναι διεθνώς αναγνωρισμένες από το Ιταλικό υπουργείο εξωτερικών και γίνονται 2 φορές τον χρόνο: Ιούνιο και Νοέμβριο.

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Μάιο και Νοέμβριο).

Διαβαθμισμένα

Επίπεδο Α (Α1-Α2)

Επίπεδο Β (Β1-Β2)

Επίπεδο Γ (C1-C2)

Μάθε Περισσότερα