Επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 024 μέσω ΟΑΕΔ

///Επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 024 μέσω ΟΑΕΔ
Επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 024 μέσω ΟΑΕΔ 2022-04-21T12:37:53+03:00

Επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ έως 100%

Η ιδέα της επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ,  θεσπίστηκε νομικά το έτος 1994 και προέκυψε από την αναγκαιότητα ο σύγχρονος εργαζόμενος να επιμορφώνεται και να εξειδικεύεται βελτιώνοντας συνεχώς τις ατομικές του δεξιότητες και γνώσεις.

ΛΑΕΚ σημαίνει Λογαριασμός Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ο λογαριασμός του ΛΑΕΚ δημιουργήθηκε από την απόδοση ποσοστού 0,24 % των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλει η κάθε επιχείρηση στο ΙΚΑ και αρμόδιος φορέας διαχείρισης εφαρμογής και συντονισμού του προγράμματος είναι ο ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ δίνει την δυνατότητα:

  • Σε κάθε επιχείρηση να επιμορφώνει το προσωπικό της ανάλογα με τις ανάγκες της και έτσι να πετύχει την αύξηση της παραγωγικότητας και να βελτιώσει την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της.

  • Σε κάθε εργαζόμενο να αυξάνει τις γνώσεις του και τα επαγγελματικά του προσόντα ώστε να παραμένει ανταγωνιστικός στην σύγχρονη αγορά εργασίας.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ μέσω ειδικής διαμορφωμένης πλατφόρμας και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα οι οποίες έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,24% του τρέχοντος έτους.

Η επιμόρφωση των προγραμμάτων κατάρτισης στο εκπαιδευτικό κέντρο μας ulearn,  διενεργούνται είτε με φυσική παρουσία σε αίθουσα, είτε στον χώρο της επιχείρησης, είτε μέσω της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning) και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την 20/12 κάθε έτους.

Μάθε Ξένες Γλώσσες μέσω ΛΑΕΚ χωρίς κόστος!

Μάθε Περισσότερα