Συμβουλευτική σταδιοδρομία

///Συμβουλευτική σταδιοδρομία
Συμβουλευτική σταδιοδρομία 2018-08-05T10:55:26+03:00

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομία  περιλαμβάνει επαγγελματική εξέλιξη και εστιάζεται σε γενικά  θέματα όπως η διερεύνηση , η  αλλαγή,  η προσωπική ανάπτυξη της σταδιοδρομίας  καθώς  και σε άλλα ζητήματα  που σχετίζονται με την επαγγελματική φιλοδοξία και μελλοντική πορεία του κάθε ανθρώπου.

Η σωστή επιλογή επαγγέλματος, σε κάθε περίπτωση, διαμορφώνει ανθρώπους επιτυχημένους και ευτυχισμένους.

Το εκπαιδευτικό κέντρο ulearn , οργανώνει  συναντήσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, με ειδικά εκπαιδευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα εκτιμήσουν τις δυνατότητες  των ατόμων , θα σκιαγραφήσουν το προφίλ τους και θα εντοπίσουν τα προτερήματα και τα χαρακτηριστικά  εκείνα που θα τους οδηγήσουν στην επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία.