Επαγγελματικός προσανατολισμός

Επαγγελματικός προσανατολισμός 2018-08-05T11:01:09+03:00

Ο έγκαιρος και άρτιος επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων είναι εξαιρετικά σημαντικός. Η επιλογή του επαγγέλματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ένα τυχαίο γεγονός.  Ο Επαγγελματικός  Προσανατολισμός έχει ως στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, την πληροφόρησή τους για τις επαγγελματικές διεξόδους, την ενημέρωσή τους για τα στάδια προς την επαγγελματική αποκατάσταση και την ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον.

Στοχεύει,  στην ορθή επισήμανση των προδιαγραφών των επαγγελμάτων, ώστε το άτομο να κάνει τη καλύτερη δυνατή επιλογή επαγγέλματος, να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες και τα ταλέντα του, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση , ικανό να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του.

Το εκπαιδευτικό κέντρο ulearn , οργανώνει συναντήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού με ειδικά εκπαιδευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα εκτιμήσουν  τα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, τις προσωπικές του κλίσεις και οι οποίοι λειτουργούν συμβουλευτικά, προτείνοντας επαγγελματικές κατευθύνσεις.  Προσφέρουμε την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν  καλύτερα το εύρος των επιλογών τους, τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους, βοηθώντας τους  να κάνουν την πιο ορθή επαγγελματική  επιλογή.