Μελέτη δημοτικού με τη μέθοδο ulearn

Μελέτη δημοτικού με τη μέθοδο ulearn 2018-08-07T13:44:20+03:00

Οι μαθητές  σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον , μελετούν καθημερινά τα σχολικά τους μαθήματα για την επόμενη ημέρα, με την επίβλεψη επιστημονικά καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού. Στόχος του ulearn είναι  μέσω της σωστής καθοδήγησης και υποστήριξης να βοηθήσουν   κάθε μαθητή μεμονωμένα να μάθει να διεκπεραιώνει τις σχολικές του υποχρεώσεις, να διαχειρίζεται σωστά και εποικοδομητικά τον χρόνο του και να εξαλείφει  τυχόν απορίες του.  Να γίνουν σταδιακά ανεξάρτητα και αυτόνομα άτομα.

Στον χώρο μας δίνεται επιπλέον η δυνατότητα:

  • Πρακτικής εξάσκησης με ασκήσεις εμπέδωσης.
  • Χρήση Η/Υ για την διεκπεραίωση εργασιών.
  • Υποστηρικτική μελέτη των ξένων γλωσσών του σχολείου.
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο τέλος της μελέτης: Πέραν της προετοιμασίας των σχολικών μαθημάτων,  προσφέρεται δυνατότητα  δημιουργικής απασχόλησης, η οποία έχει ως απώτερο σκοπό  την ανάπτυξη δεξιοτήτων , να διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών ,τις γνώσεις τους και την ομαδική συνεργασία.
  • Καθημερινή Ενημέρωση γονέων: Χωρίς την αξιολόγηση δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη. Το ulearn ενημερώνει καθημερινά  τους γονείς των μαθητών  για την μαθησιακή τους πορεία και συμπεριφορά . Υπάρχει καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους  , τακτική και έκτακτη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον μαθητή.
  • Δυνατότητα επαγγελματικού προσανατολισμού : Στο εκπαιδευτικό κέντρο ulearn , οργανώνουν συναντήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού με ειδικά εκπαιδευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, ο οποίος θα εκτιμήσει τα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, τις προσωπικές του κλίσεις και θα λειτουργήσει συμβουλευτικά, προτείνοντας επαγγελματικές κατευθύνσεις.