Το LanguageCert Test of English (LTE) είναι ένα τεστ στην Αγγλική γλώσσα που μετράει το γνωστικό επίπεδο του υποψήφιου στις δεξιότητες Reading και Listening. Η Πιστοποίηση γλώσσας LTE  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίδειξη ενός γενικού επιπέδου γνώσης Αγγλικών, αλλά και για πιο συγκεκριμένους σκοπούς όπως στην εργασία ή στην εκπαίδευση (ως προϋπόθεση για εισαγωγή ή αποφοίτηση από εκπαιδευτικό ίδρυμα) και είναι αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ

ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η εξέταση περιέχει μόνο 2 μέρη: READING & LISTENING.
Ο υποψήφιος δεν εξετάζεται σε προφορικά (speaking) ή έκθεση (writing).
Το τεστ περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (50 ερωτήσεις Listening και 60 ερωτήσεις Reading για την γραπτή εξέταση | 56-58  ερωτήσεις για την ONLINE εξέταση).
Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών: οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο ή ακούνε μία μαγνητοφώνηση και κατόπιν απαντάνε τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση έχει τρεις επιλογές, μόνο η μία επιλογή είναι σωστή.
O υποψήφιος δίνει το ίδιο τεστ για όλα τα επίπεδα (ίδια μέρα, ίδιο κόστος) και ανάλογα με το πόσες σωστές απαντήσεις είχε, θα πάρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
O υποψήφιος μπορεί να δώσει εξετάσεις είτε με φυσική παρουσία σε κέντρο, ή online απο τον χώρο του.

Online Exams: 60 – 90 λεπτά

  • Listening: 25 λεπτά (περίπου)
  • Reading:  35 λεπτά (περίπου)

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το LTE απευθύνεται σε:

  • Ενήλικες και σπουδαστές.
  • Σε άτομα που δεν έχουν τα αγγλικά ως μητρική γλώσσα και έχουν ανάγκη από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό το οποίο να αποδεικνύει το επίπεδο των αγγλικών τους.
  • Άτομα που θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και να αυξήσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.
  • Εργαζόμενους που επιθυμούν να δώσουν ώθηση στην καριέρα τους μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον παγκοσμιοποίησης.
  • Άτομα που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό και πρέπει να αποδείξουν την γνώση τους στα αγγλικά.
  • Για σπουδαστές που θέλουν να μετρήσουν την πρόοδό τους στα αγγλικά, ανεξάρτητα από τους παρόχους εκπαίδευσης.

ΠΩΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στις εξετάσεις  LTE A1-C2, η συνολική βαθμολογία και το επίπεδο γλώσσας καθορίζονται με βάση την απόδοση των υποψηφίων στo READING & LISTENING.

Οι βαθμολογίες για καθένα από τα δύο μέρη της εξέτασης σταθμίζονται εξίσου και υπολογίζονται σε κλίμακα 0-100 η οποία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τα επίπεδα CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς) . Η συνολική βαθμολογία ενός υποψηφίου είναι η μέση βαθμολογία που επιτυγχάνεται στα δύο μέρη της εξέτασης.

Κάθε υποψήφιος λαμβάνει ένα πιστοποιητικό που αναφέρει τη βαθμολογία που πέτυχε σε καθεμία από τις δυο ενότητες που εξετάστηκε, καθώς και τη συνολική βαθμολογία. Η συνολική βαθμολογία κατατάσσει την επίδοση του υποψηφίου στην αγγλική γλώσσα στα επίπεδα A1 έως C2, όπως αυτά ορίζονται στο CEFR. Μόνο οι υποψήφιοι που δε συγκεντρώνουν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία (μικρότερη από 10 βαθμούς) για την κατάκτηση του επιπέδου Α1, δε  λαμβάνουν πιστοποίηση γλωσσικού επιπέδου.

Scaled Score    CEFR Level

0 – 9                   –

10 – 19             A1

20 – 39             A2

40 – 59             B1

60 – 74             B2

75 – 89             C1

90 – 100          C2

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Εξετάσεις και υλικό προετοιμασίας :165€ (ισχύει για εγγραφές έως 31/1/21)